L’entorn

Descripció

La casa es troba situada a la part alta del poble d’Estac i envoltada de camps i bancals conreuats pels ramaders i pagesos del poble.

Davant la casa, tenim la plaça de d’alt amb un safareig i els abeuradors de les vaques. Al final d’aquesta hi ha el carrer que que baixa cap al poble.

Entre les construccions del poble d’Estac destaca l’església parroquial de Sant Marçal.

La tranquil·litat, la sensació de calma i la bellesa del paisatge, ens fan sentir dins mateix de la naturalesa i molt lluny del soroll i el ritme de la ciutat.

Situació

Estac està situat en el vessant sud-occidental de la Serra de la Solana (terme municipal de Soriguera, comarca del Pallars Sobirà) i actualment es poden veure d’aquesta les colades de lava que fa 300 milions d’anys van tenir lloc aquí. El poble té forma triangular estant en el seu vèrtex superior la Plaça de dalt amb Casa Escolà.

Anuncis